สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม

 97 หมู่ที่ 6 ถนน แจ้งสนิท ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 4400  โทรศัพท์  043-750 621, 043-971 278 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.mahasarakhamimm4.com