ข่าวสาร/กิจกรรม

สืบข้อเท็จจริงขออยู่ต่อ กรณีอุปการะภรรยาสัญชาติไทย

ภายใต้การอำนวยการช าของ พล.ต.ต.กฤษฏา กาญจนอลงกรณ์ ผบค.ตม.4 และ พ.ต.จ.เอกกมนต์ พรชูเกียรติ รอง ผบก.ตม.4

วันที่ 7 มิ.ย.64 เวลาประมาณ 13.30 น. พ.ต.ต.ทินกร เลาดี สว.ดม.จว.ม มหาสารคาม สั่งการให้ จนท.

ชุดสืบสวณปราบปราม ตม.จว.มหาสารคาม ออกตรวจสอบการยื่นขออยู่ต่อฯ ของคนต่างด้าวในเขตพื้นที่

รับผิดชอบ ตรวจพบ Mr.Axel Christion schuze ขายุ 80 ปี สัญชาติ เยอร์มัน ยื่่นขออยู่ต่อกรณีอุปการะภรรยา

สัญชาติไทย  จนท. ได้ ประชาสัมพันธ์ ให้คนต่างต้าวได้ทราบถึงการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน"

ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ ผบก.ตม.๔

และ พ.ต.อ.เอกกมนต์ พรชูเกียรติ รอง ผบก.ตม.๔

วันที่๓ มิ.ย.๖๔ เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ พ. พ.ต.ต.ทินกร เลาดี สว.ตม.จว.มหาสารคาม มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิง ขวัญเรือน แก้วสารพัดนึก

รอง สว.ตม.จว.มหาสารคาม พร้อมข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

15 เม.ย.2563 เวลา 14.00 น. ตม.จว.มหาสารคาม บูรณาการร่วมกับพาณิชย์จังหวัด ออกตรวจสอบสถานการณ์

สินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่

 

 

วันนี้ (๒๑ พ.ค.๖๓) เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.ต.นพรัตน์ พิมพ์ทอง สว.ฯ รรท.สวตม.จว.มหาสารคาม สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำการประชาสัมพันธ์ ให้เด็ก นักเรียน นักศึกษา สามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ดหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ณ ที่ทำการ ตม.จว.มหาสารคาม ทั้งนี้ ได้จัดสถานที่ อุปกรณ์ที่เกี่ยวซ้อง พร้อมมีมาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส (COVD-๑๙)เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การวัดไช้ ฯลฯ

วันที่ (14 เม.ย.63) เวลา 09.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ต.นพรัตน์ พิมพ์ทอง

สว.ๆ รรท.สว.ตม.จว.มหาสารคาม สั่งการให้ จนท.ชุดสืบสวนปราบปราม ตม.จว.มหาสารคาม

นำรถตรวจการณ์ไฟฟ้อัจฉริยะ (BMW) ออกตรวจสอบ และประขาสัมพันธ์การแจ้งที่พักตาม ม.37,38

มีผลการปฏิบัติ ออกตรวจสถานที่แคมป์ข้างสถานีขนส่ง ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ผลการตรวจสอบพบแรงงานไทย 10 คน ไม่พบแรงงานต่างด้ว พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์การแจ้งที่

พักของคนต่างด้ว ตาม ม.37,38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม

กฎหมายต่อไป