ข่าวสาร/กิจกรรม

ตม.มหาสารคาม ร่วมปล่อยแถว ตรวจแรงงานต่างด้าว

วันที่ 5 มิ.ย.67 ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ตม.จว.มหาสารคาม โดย ว่าที่ พ.ต.ท.สุพล ศรีพัก สว.ตม.จว.มหาสารคาม พร้อมด้วยชุดสืบสวน ตม.จว.มหาสารคาม ร่วมกับจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีรับนโยบายและปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ จังหวัดมหาสารคาม

ทั้งนี้ โดยกรมการจัดหางาน ได้สั่งการให้สำนักงานจัดหางานจังหวัด ทุกจังหวัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวในพื้นที่ และให้เข้าร่วมรับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกะทรวงแรงงาน (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) พร้อมกันทั่วประเทศ

ในส่วนของจังหวัดมหาสารคาม มีนางสาวปราณี วงศ์บุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี หลังจากนั้นได้ร่วมกันออกตรวจแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังแรงงานผิดกฎหมาย และจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวต่อไป

เมื่อวันอังคาร  ที่  4 มิถุนายน  2567   เวลา   16.00   น. ณ ห้องประชุม  ตม.จว.มหาสารคาม  ว่าที่ พ.ต.ท.สุพล  ศรีพัก สว.ตม.จว.มหาสารคาม ได้ประชุมกำชับการปฏิบัติงาน รวมทั้งอบรมวินัยข้าราชการตำรวจ และประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณข้าราชการตำรวจ เพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดวินัยเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด การทุจริต และผู้มีอิทธิพล ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

เมื่อวันอังคาร  ที่  30 เมษายน  2567   เวลา   16.00   น. ณ ห้องประชุม  ตม.จว.มหาสารคาม  ว่าที่ พ.ต.ท.สุพล  ศรีพัก สว.ตม.จว.มหาสารคาม ได้ประชุมกำชับการปฏิบัติงาน รวมทั้งอบรมวินัยข้าราชการตำรวจ และประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณข้าราชการตำรวจ เพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดวินัยเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด การทุจริต และผู้มีอิทธิพล ประจำเดือน เมษายน  2567

บุญใหญ่!! ตม.มหาสารคาม ร่วมจัดโรงทาน พิธีลาสิกขาสามเณรภาคฤดูร้อน

จังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีลาสิกขาสามเณรภาคฤดูร้อน หลังบรรพชาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 ที่วัดขุนพรหมดำริ ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ว่าที่ พ.ต.ท.สุพล ศรีพัก สว.ตม.จว.มหาสารคาม นำเจ้าหน้าที่ ตม.จว.มหาสารคาม ร่วมในพิธีลาสิกขาสามเณร ซึ่งบวชในโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมจัดโรงทานในครั้งนี้

โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นางสาวปราณี วงศ์บุตร นายกนก ศรีวิชัยนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายกองเอก เสนีย์ มะโน ปลัดจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ปลัดอาวุโส ปลัดอำเภอและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วม

จังหวัดมหาสารคามได้มอบเกียรติบัตรให้กับสามเณรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 92 รูป จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระประธาน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเริ่มพิธีลาสิกขาโดยได้รับเมตตาจากพระครูสารกิจประยุต เจ้าอาวาสวัดขุนพรหมดำริ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม ทำพิธีลาสิกขาให้กับสามเณรที่บรรพชาครบตามกำหนดโครงการฯ จำนวน 71 รูป และอีกจำนวน 21 รูป หลังจากที่ได้ศึกษาและเรียนรู้พระธรรม เป็นระยะเวลา 15 วัน มีความประสงค์ที่จะอยู่ศึกษา อบรม และปฏิบัติธรรมต่อไป

ทั้งนี้นายอำเภอนาเชือก ได้มอบเงินที่ได้จากการบริจาคร่วมทำบุญ เพื่อเป็นทุนการศึกษาทุนละ 2,000 บาทให้กับสามเณรที่จะบวชต่อ จำนวน 2 รูป และที่ลาสิกขา จำนวน 4 คน รวมเป็นเงิน 12,000 บาท

       เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ที่วัดมหาชัย พระอารามหลวง จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีพิธีสรงน้ำขอพรพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567
       โดย นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้นำส่วนราชการ พร้อมด้วย นางสุดารัตน์ แววบัณฑิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล นางสาวปราณี วงศ์บุตร นายกนก ศรีวิชัยนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีสรงน้ำขอพรพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อความเป็น สิริมงคล และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และผู้ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำขอพรจากพระเถระ สรงน้ำอัฐิธาตุอดีตเจ้าเมืองมหาสารคาม และสรงน้ำใบเสมาโบราณ
       สำหรับพิธี สรงน้ำพระพุทธรูป และสรงน้ำขอพรจากพระ ตามความเชื่อโบราณ เป็นการแสดง ให้เห็นถึง การเคารพและสักการะต่อ พระพุทธศาสนาครบทั้ง 3 ประการ ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นการเริ่มต้นสิ่งที่เป็นมงคลในวันปีใหม่ของไทย จะทำให้เกิดความสุขความร่มเย็นตลอดปีใหม่ ขณะเดียวกัน ยังมีความเชื่อว่า การสรงน้ำพระพุทธรูปเป็นการทำความสะอาดพระที่ตลอดทั้งปีเราได้กราบไหว้ ขณะที่การสรงน้ำพระสงฆ์เป็นการช่วยให้ท่านเย็นสบายในช่วงฤดูร้อนที่ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดของปีด้วย อานิสงค์ตามความเชื่อหลังการสรงน้ำพระ ผลบุญจะส่งผลให้เราปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและมีความสุข จิตใจผ่องใส สดชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ปราศจากมลทิน ทำให้อยู่เย็นเป็นสุข เป็นมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว รวมถึงแผ่ผลบุญให้บรรพบุรุษ ญาติมิตร สรรพสัตว์และเจ้ากรรมนายเวร